Abraham Adler; Quellle: Leipzig Lexikon

Abraham Adler; Quellle: Leipzig Lexikon

Abraham Adler; Quellle: Leipzig Lexikon